czwartek, 30 lipca 2009

Wypalenie zawodowe


Wypalenie zawodowe to efekt stresu, przemęczenia, rutyny. Może dotknąć każdego z nas. Wypalenie zawodowe występuje najczęściej, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany, niezadowolony i znudzony zajęciem, które kiedyś przynosiło radość.

Jednym z efektów wypalenia zawodowego jest traktowanie innych instrumentalnie, odczucie, że mamy zły dzień, niestety nie kończy się tylko na jednym dniu. Jest to wynik wypalania się czyli stresu występującego na skutek przepracowania bądź pracy w złych warunkach. Występuje najczęściej w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, pracy pod presją czasu.

Wypalenie zawodowe przebiega według następującego schematu:

I. Faza wyczerpania zawodowego - pojawia się zmęczenie fizyczne, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bóle głowy, zaburzenia snu, osłabienie układu immunologicznego. Sprzyja to ograniczaniu kontaktu z klientami najczęściej poprzez zwiększanie przerw w pracy.

II. Faza depersonalizacji - przejawia się poprzez dystansowanie się fizyczne lub psychiczne w stosunku do klienta, a także negatywne przekonanie, że osoba potrzebująca pomocy zasługuje na los jaki ją spotkał.

III. Faza zaburzenia w zachowaniu - przejawia się w przeświadczeniu pracownika o własnej niekompetencji i braku kontroli nad sprawami zawodowymi, trudnościach w koncentracji na problemie i opanowywaniu emocji, niezadowoleniu i niechęci do wykonywanej pracy.

Jak więc zapobiegać wypaleniu zawodowemu?? Oto kilka rad:

- Rywalizuj z samym sobą, nie z innymi,
- Pracuj metodą małych kroków,
- Unikaj odwlekania spraw na jutro i domykaj sprawy dziś,
- Dobrze zorganizuj sobie czas,
- Nie wykonuj kilka rzeczy na raz,
- Zaplanuj dzień pozostawiając margines czasu na załatwienie każdej sprawy.

więcej>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz