sobota, 27 listopada 2010

Wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy


Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się mój lipcowy wpis na blogu dot. Praw Młodych Mam. Niemal codziennie otrzymuje od Was maile w tej sprawie. W związku z powyższym postanowiłam się odnieść do jednego z pytań w osobnym poście i poświęcić mu trochę więcej czasu. Zapraszam do zapoznania się z tematem:

Pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie do połowy pełnego etatu w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu. Prawo do korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy przysługuje rodzicowi do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy a co za tym idzie nie ma potrzeby w sposób szczególny uzasadniać swojej prośby.

Wniosek należy złożyć na piśmie. Przepisy prawa nie określają jak takie pismo powinno wyglądać. Zakłada się jednak, że powinno zawierać okres, przez który ma obowiązywać skrócony wymiaru czasu pracy oraz sam wymiar czasu pracy.

Przykład:

WNIOSEK/PROŚBA

W związku z kończącym się dnia ... urlopem macierzyńskim oraz zamiarem wykorzystania zaległego urlopu swój powrót do pracy planuję na dzień ... Jednak ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem na czas pełnego zatrudnienia zgodnie z ustawą rodzinną z dnia 06 grudnia 2008 (Dz.U. z 2008r nr237 poz.1654 art.1867 oraz art.1868§1) obowiązującą od 01 stycznia 2009 wnioskuję o wyrażenie zgody na mój powrót do pracy w wymiarze ¾ etatu w godzinach 7.30-13.30. Jednocześnie oświadczam, że świadczona przeze mnie praca w wymiarze 3/4 etatu będzie sytuacją czasową trwająca od ... – .... Po tym terminie powrócę do pracy w pełnym wymiarze godzin.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz