piątek, 24 lutego 2012

Mądrość japońska

Oya-ko-wa issei, fufu-wa nisei, kaisha-wasansei
 Rodzice i dzieci są na jedno pokolenie, mąż i żona na dwa, firma zaś na trzy.

środa, 8 lutego 2012

piątek, 3 lutego 2012

PESEL czy NIP w PIT-11?

Od 01 stycznia 2012r identyfikatorem jest numer PESEL albo NIP. Zmiany dotyczące identyfikatorów podatkowych, którymi posługują się osoby fizyczne, wprowadziła ustawa z dnia 29 lipca 2011r, o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz. 1016)

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które:
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
- nie są płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podają NIP ( np. przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą)