czwartek, 30 września 2010

Plan Balcerowicza II


Zadłużenie naszego kraju na dzień 29.09.2010 wynosiło 724 miliardy 438 mln zł. Zdaniem Balcerowicza jedynie ostre reformy mogą uratować nas przed gigantycznym zadłużeniem. Proponuje...reformy tylko czy jesteśmy na nie gotowi?

Proponowane reformy:
- wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, dłużej powinni pracować także mundurowi i górnicy,
- obniżenie zasiłków pogrzebowych,
- wycofanie się z podwyżek dla nauczycieli,
- ograniczenie dotacji dla przedsiębiorstw np. kopalń,
- likwidacja becikowego,
- likwidacja programu dofinansowania kredytu na zakup mieszkania "Rodzina na swoim",
- obniżenie zasiłków dla bezrobotnych,
- podwyższenie wieku uprawniającego do otrzymania renty po pracowniku dla wdowy,
- ograniczenie barier w zwalnianiu pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- ograniczenie płatnego urlopu macierzyńskiego do 20 tyg.,
- ograniczenie urlopów wychowawczych,
- zwiększenie kontroli aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy,
- wprowadzenie zasady, że zasiłek chorobowy nie jest wypłacany przez pierwsze trzy dni choroby,
- obniżenie pensji urzędników,
- likwidacja rocznej ulgi prorodzinnej na dziecko,
- likwidacja ulgi na internet.

Trzeba przyznać, że wśród proponowanych reform są takie, które powinny od dawna funkcjonować jak np. obniżenie pensji urzędników lub późniejsze emerytury dla mundurowych. Jest jednak sporo reform, które mogą skutecznie zniechęcić młode małżeństwa do podjęcia decyzji o drugim dziecku, takie, które "biją" po kieszeni najsłabszego...

źródło: Metro 30 września 2010, nr 1930

niedziela, 26 września 2010

Nowy dzień wolny


Święto Trzech Króli, 6 stycznia od Nowego roku będzie dniem wolnym od pracy tak w piątek zadecydował Sejm. Nie ma się jednak co cieszyć bowiem wraz z podjęciem takiej decyzji z Kodeksu Pracy zniknie zapis na podstawie, którego pracownikowi przysługuje dzień wolnego za święto przypadające w sobotę.

art 130 § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Z punktu widzenia pracownika ta decyzja może okazać się nie korzystna. Często się przecież zdarzało, że w danym roku kalendarzowym kilka świąt wypadało właśnie w sobotę. Z takiego układu jednak powinni być zadowoleni pracodawcy.

Pomimo dodatkowego święta, wolnego od pracy przy odrobinie szczęścia pracownik będzie częściej w pracy jak dotychczas. Z wielu komentarzy pod artykułami i samych artykułów nic takiego niestety nie wynika. Podnoszą się krzyki, że pracodawców i gospodarki nie stać na dodatkowego święto, że to pogłębi kryzys...czy jednak rzeczywiście jest to takie dodatkowe święto?

A jak Wy uważacie? Ustanowienie dnia wolnego w Święto Trzech króli to dobra decyzja?

niedziela, 19 września 2010

Telefon komórkowy w pracy


Obecnie prawie każdy pracownik w firmie posiada telefon komórkowy. Telefony bywają różne tak jak i sposób ich wykorzystania. Pracownicy mają prywatne i służbowe telefony. Ci drudzy nie mają problemu ponieważ zostali przez szefa upoważnieni do korzystania z niego dla potrzeb firmy i w godzinach swojej pracy. A co z prywatnymi telefonami? Czy pracodawca może zabronić ich używania w godzinach pracy?


Tutaj jest pewna sprzeczność, nie pierwsza niestety w naszych przepisach. Z jednej strony bowiem wiele zależy od zapisu w regulaminie zakładu pracy. Jeśli zapis zakazujący używania telefonów w miejscu pracy pojawi się w regulaminie to pracownik musi się do niego dostosować, nie stosowanie się do regulaminu może skończyć się nawet wręczeniem wypowiedzenia przez pracodawce.

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy

Art. 100. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku

Z kolei art. 49 konstytucji w dziale Wolności i Prawa Osobiste mówi: Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Przyjmując zatem, że korzystanie z prywatnego telefonu komórkowego stanowi wolność komunikowania się, całkowity zakaz jego używania jest złamaniem tej wolności. Oczywiście wszystko ma swoje granice bo przecież bywają miejsca pracy, w których korzystanie z telefonu może zakłócić pracę urządzeń lub co gorsza prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji jak chociażby przy pracy na budowie, na wysokości.

Jeśli jednak takie okoliczności nie występują wówczas całkowity zakaz używania telefonu w miejscu pracy może być potraktowany jako sprzeczny z prawem.

Wspomina o tym również art 11. § 1. Kodeksu Pracy - Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Wniosek, znowu jesteśmy w kropce...

Podstawa prawna: Kodeks Pracy, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

zdjęcie, źródło: www.mgsm.pl

niedziela, 5 września 2010

Cytat tygodnia


"Sukces nie jest mierzony przez pozycję, którą ktoś osiągnął w życiu, ale raczej przez przeciwności, które pokonuje próbując odnieść sukces."

- Booker T. Washington

piątek, 3 września 2010

Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop


Otrzymałam ostatnio zapytanie dotyczące prawidłowego wyliczenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który od 1 stycznia 2010 - końca lutego 2010 był zatrudniony na 3/4 etatu, od marca do sierpnia na 7/8 etatu a od września na pełny etat. Powstała teza, że na koniec roku urlop będzie jeszcze raz przeliczony i do wybrania będą pozostałe godziny, minuty?! Zdziwiło mnie to bardzo i stąd powyższy wpis na blogu.

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom w przypadku pełnego etatu, 6 godzinom przy 3/4 etatu i 7 godzinom przy 7/8 etatu.

Ustalając urlop wypoczynkowy pracownikowi, którego wymiar czasu pracy ulega zmianie z pełnego na niepełny (lub odwrotnie), powinniśmy oddzielnie obliczyć wymiar przysługującego urlopu za okres, kiedy pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy, i oddzielnie za okres zatrudnienia na pełnym etacie. Pamiętaj, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na niepełny etat

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalamy proporcjonalnie do jego wymiaru zatrudnienia (etatu), biorąc za podstawę urlop w wymiarze 20 lub 26 dni. Aby ustalić wymiar urlopu takiego pracownika, wymiar zatrudnienia określony w umowie o pracę pomnóż przez przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego:
-26 dni (wymiar przysługującego pracownikowi urlopu) x 3/4 (wymiar zatrudnienia) = 19,5 dni - co daje w zaokrągleniu 20 dni;
-20 dni x 3/4 = 15 dni. A zatem pracownik zatrudniony na 3/4 etatu będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 15 dni.

Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoetatowego należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru czasu pracy nie może przekroczyć 20 lub 26 dni.

W powyższej sytuacji pracownik w styczniu i lutym 2010 r. zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/4 etatu. Następnie od marca do sierpnia 2010 r. pracownik był zatrudniony na 7/8 etatu, a od września 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zdaniem PIP, w takiej sytuacji dla każdego z okresów zatrudnienia (na cały etat i na część etatu) należy osobno ustalić ilość dni należnego urlopu.

Wyliczenie:

Jeżeli pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni, jego urlop wypoczynkowy w 2010 r. będzie wynosił:
-26 dni x 1 (pełny etat) x 4/12 (wrzesień - grudzień 2010 r)= 8,58 – po zaokrągleniu to 9 dni urlopu,
-26 dni x 3/4 etatu x 2/12 (styczeń - luty 2010 r.) = 3,32 – po zaokrągleniu to 4 dni urlopu.
-26 dni x 7/8 etatu x 6/12 (marzec - sierpień 2010 r.) = 11,44 - po zaokrągleniu 12 dni urlopu.

Podstawa prawna:
art. 154, art. 154.2 Kodeksu pracy

Artykuł powstał na podstawie e-booka "zatrudnianie niepełnoetatowców"

środa, 1 września 2010

Fair play w biznesie


Stwierdzenie Fair play pochodzi ze sportu. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowce przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. A jak to wygląda w świecie biznesu?

W biznesie bywa różnie ale... Można spotkać firmy, które pomimo kryzysu, ponoszenia własnych kosztów nie naciągają klientów na niepotrzebne koszty, firmy które szanują klienta i dbają o swój wizerunek. Szkoły językowe, które "oddelegują" kursanta do domu bo nie zamierza się on uczyć i szkoda jest pieniędzy rodziców. Szkoły, które zwrócą za semestr w momencie wycofania się uczestnika z zajęć. Zakład fryzjerski, w którym małe dziecko obcięte jest za darmo bo...

Niestety dużo częściej można usłyszeć o tych firmach, które naciągają klienta doliczając 10gr do produktu, którego cena jest podana nad towarem. Dlaczego pyta klient? - "A tak sobie zaokrąglamy, łatwiej nam potem liczyć". Czy to jest tłumaczenie? W innym sklepie z kolei Pani uparcie nie ma wydać i stwierdza "będę winna 5gr" nie wspominając oczywiście o dużych centrach handlowych gdzie ceny na półkach są często inne od tych płaconych. To tylko kilka sytuacji ale o nich pamiętamy bo złe rzeczy łatwiej zapadają nam w pamięci.

Na szczęście istnieje program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Program mobilizuję przedsiębiorstwa do uczciwej konkurencji i jest bardzo ważnym przedsięwzięciem mającym na celu propagowanie zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Program działa już od wielu lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

A Wy znacie jakąś firmę, która przestrzega zasad Fair Play?