piątek, 3 września 2010

Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop


Otrzymałam ostatnio zapytanie dotyczące prawidłowego wyliczenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który od 1 stycznia 2010 - końca lutego 2010 był zatrudniony na 3/4 etatu, od marca do sierpnia na 7/8 etatu a od września na pełny etat. Powstała teza, że na koniec roku urlop będzie jeszcze raz przeliczony i do wybrania będą pozostałe godziny, minuty?! Zdziwiło mnie to bardzo i stąd powyższy wpis na blogu.

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom w przypadku pełnego etatu, 6 godzinom przy 3/4 etatu i 7 godzinom przy 7/8 etatu.

Ustalając urlop wypoczynkowy pracownikowi, którego wymiar czasu pracy ulega zmianie z pełnego na niepełny (lub odwrotnie), powinniśmy oddzielnie obliczyć wymiar przysługującego urlopu za okres, kiedy pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy, i oddzielnie za okres zatrudnienia na pełnym etacie. Pamiętaj, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na niepełny etat

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalamy proporcjonalnie do jego wymiaru zatrudnienia (etatu), biorąc za podstawę urlop w wymiarze 20 lub 26 dni. Aby ustalić wymiar urlopu takiego pracownika, wymiar zatrudnienia określony w umowie o pracę pomnóż przez przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego:
-26 dni (wymiar przysługującego pracownikowi urlopu) x 3/4 (wymiar zatrudnienia) = 19,5 dni - co daje w zaokrągleniu 20 dni;
-20 dni x 3/4 = 15 dni. A zatem pracownik zatrudniony na 3/4 etatu będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 15 dni.

Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoetatowego należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru czasu pracy nie może przekroczyć 20 lub 26 dni.

W powyższej sytuacji pracownik w styczniu i lutym 2010 r. zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/4 etatu. Następnie od marca do sierpnia 2010 r. pracownik był zatrudniony na 7/8 etatu, a od września 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zdaniem PIP, w takiej sytuacji dla każdego z okresów zatrudnienia (na cały etat i na część etatu) należy osobno ustalić ilość dni należnego urlopu.

Wyliczenie:

Jeżeli pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni, jego urlop wypoczynkowy w 2010 r. będzie wynosił:
-26 dni x 1 (pełny etat) x 4/12 (wrzesień - grudzień 2010 r)= 8,58 – po zaokrągleniu to 9 dni urlopu,
-26 dni x 3/4 etatu x 2/12 (styczeń - luty 2010 r.) = 3,32 – po zaokrągleniu to 4 dni urlopu.
-26 dni x 7/8 etatu x 6/12 (marzec - sierpień 2010 r.) = 11,44 - po zaokrągleniu 12 dni urlopu.

Podstawa prawna:
art. 154, art. 154.2 Kodeksu pracy

Artykuł powstał na podstawie e-booka "zatrudnianie niepełnoetatowców"

2 komentarze:

  1. od: Marcin
    No i właśnie taka interpretacja przeliczania urlopu dla zatrudnionych na niepełny etat była mi bardzo potrzebna. Dziękuję, Zosiu!

    OdpowiedzUsuń