sobota, 11 lipca 2009

Ustawa rodzinna


Na początek podam źródło:
Dz.U. z 2008r nr 237 poz. 1654.

Bardzo bym chciała aby opisane przeze mnie poniżej sytuację, wątki ułatwiły rozmowę z szefem kobiecie powracającej do pracy. Niekiedy znajomość tematu nie gwarantuję powodzenia przedsięwzięcia a poruszone kwestie potrafią wybić i przyprawić o zawrót głowy.

Dla mnie najważniejszy okazał się art. 186.7. uprawniający do zmniejszenia wymiaru czasu pracy, jednak nie niżej jak 1/2 etatu oraz art. 186.8 par.1 w brzmieniu: "Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika."

Z artykułów wynika, że w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku o zmniejszony wymiar czasu pracy możliwe jest jedynie przeniesienie na inne stanowisko, równorzędne do wykonywanego obecnie i adekwatne do posiadanego wykształcenia. Nie wchodzi zatem w grę przeniesienie np. Specjalisty ds. Kadr na stanowisko portiera. Nawet wtedy gdy godziny pracy i wynagrodzenie nie ulegną zmianie. Taka zmiana stanowiska była by bowiem degradacją. Nie jest również możliwa zmiana wynagrodzenia (poza proporcjonalnym obniżeniem wynikającym z zmniejszonego wymiaru czasu pracy), chyba że w górę.

Istotne jest również, że ustawa rodzinna dotyczy wszystkich pracodawców na polskim rynku pracy zarówno pracodawców państwowych jak i prywatnych. Nie jest to takie oczywiste dla wszystkich jakby się wydawało. Spotkałam się bowiem z opiniami, że ustawa dotyczy jedynie pracodawców państwowych bo prywatny ma własny kapitał i kieruję się czym innym;).

Następny ważny artykuł: Art. 189.1. "Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 1861–1865, art. 1867, art. 1868 i art. 188 może korzystać jedno z nich".

Zgodnie z nim nie jest możliwe aby matka korzystała z ochrony przed zwolnieniem po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego gdyby w tym czasie ojciec przebywał na urlopie wychowawczym i sprawował opiekę nad dzieckiem. To było by nie zgodne z prawem. W związku z tym do wniosku kierowanego do pracodawcy o zmniejszony wymiaru czasu pracy kobieta powinna dołączyć oświadczenie partnera/męża o rezygnacji z jego strony z urlopu wychowawczego w tym czasie.

Pisząc wniosek do pracodawcy trzeba pamiętać, że tak naprawdę nieistotne jest w jaki sposób się go napiszę. Wystarczy zamieścić w nim informację o gotowości powrotu do pracy np. na 1/2 etatu wraz z datę powrotu. Nie ma potrzeby powoływać się na ustawę, artykuły etc. ponieważ ustawa obowiązuję i pracodawca ma obowiązek się do niej stosować. W rzeczywistości jednak lepiej w piśmie zamieścić istotne artykuły, pismo wygląda wtedy bardziej profesjonalnie.

W przypadku nie uwzględnienia wniosku przez pracodawcę (nie wyrażenie zgody na zmniejszony wymiar czasu pracy, próba zwolnienia etc.) najlepiej zgłosić się do najbliższego PIP-u. Wówczas kierowana jest do odpowiedniego sądu skarga na pracodawcę.

Trzeba o siebie walczyć!!!

2 komentarze:

  1. Witaj :)
    Melduję się z rewizytą :)
    Pozdrawiam.
    Kobieta-po-30.blog.onet.pl

    OdpowiedzUsuń