poniedziałek, 7 listopada 2011

"Nowy wymiar" urlopu macierzyńskiego


W 2012 roku wymiar urlopu macierzyńskiego pozostanie taki sam jak w 2011r. Wydłuży się jednak wymiar urlopu dodatkowego, fakultatywnego. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop macierzyński w roku 2012 i 2013 będzie wynosił odpowiednio:

- 24 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (20 tygodni urlopu podstawowego i 4 tygodnie dodatkowego fakultatywnego),
- 37 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie (31 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
- 39 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie (33 tygodnie urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
- 41 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie (35 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
- 43 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (37 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego).

Od roku 2014 wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie wydłużony do 6 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Wniosek musi być złożony na piśmie na 2 tygodnie, maksymalnie na 3 dni przed jego uzyskaniem i musi być wykorzystany bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim.

...więcej niezbędnych informacji znajdą Państwo tutaj>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz